weather.se

Tisdag den 16 juli, 2019
Stockholm Göteborg Malmö Östersund Luleå

Klicka på kartan för prognos.

Förklaringar: Den röda linjen anger temperaturen. Lila linje är daggpunktstemperaturen, den temperatur där vattenångan i luften kondenserar. Bägge avläses på skalan till vänster.

Det gul-orange fältet anger luftfuktigheten i procent, avläses till höger.

De blå staplarna anger hur mycket nederbörd som väntas under sex timmar, avläses mot mm-skalan till höger.

Under diagrammet anges vindriktning. Vindstyrkan anges både i meter per sekund och genom pilarnas färg.

Prognoserna baseras på ECMWF och svenska Hirlam11. Prognoserna är prognoser, avvikelser mot verkligt utfall kan/kommer att inträffa.
Ju längre prognostid, desto större osäkerhet.