Blir Antarktis grönare?

En artikel i Nature beskriver hur man genom att kombinera data från satelliten Sentinel 2 med markobservationer kartlägger hur mycket alger som växer på snön, hur detta påverkar ekosystemen och hur det påverkar klimatet.

Martin Hedberg

View all posts