Klimatet och naturen vi förändrar

Här är en video där jag på 25 minuter beskriver grundläggande kopplingar mellan klimat, ekosystem och mänsklig aktivitet.

Med på listan över ämnen som avhandlas är:
– Istider, Milanković-cykler och återkopplingar som skapar klimatförändringar,
– Tipping elements och kaskadeffekter,
– Antropogen klimatpåverkan, Växthusgaser och aerosoler, strålningsbalans,
– Kolcykeln, koldioxid från fossila källor samt markanvändning sedan 1850, kolbudget,
– Planetära gränser,
– IPBES, biologisk mångfald,
– The Great Acceleration,
– Stranded assets,
– Tipping elements,
– Strävan efter kontroll och optimering.

Martin Hedberg

View all posts

Add comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *