Extrem värme i Pakistan

I juni 2017 rådde värmebölja i Pakistan med toppnoteringar på 47 grader, och värmen kom att stå sig ytterligare en vecka. Precis som övriga landet, drabbades staden Lahore, och på bilden ses några av dess invånare svalka sig i floden Ravi.

Året därpå, i april 2018, uppmättes 50,2 grader i staden Nawabshah, vilket är den högsta apriltemperatur som någonsin upp- mätts i världen. I slutet av maj samma år noterades ännu en extrem temperatur i form av 53,5 grader i staden Turbat.

Även utan klimatförändringar var vädret extremt i Pakistan. Nu drabbas man av såväl värmeböljor och vattenbrist som stigande havsnivåer och extrema skyfall. En forskare vid Peshawar jordbruksuniversitet uttryckte att: ”Årstiderna i Pakistan har omvandlats till en lång sommar som sträcker sig från januari till november.”