Temperatur

Det som driver väder är att solen värmer olika platser olika mycket. Skillna- der i temperatur skapar skillnader i luftens fuktighet och densitet. Det i sin tur skapar krafter som ger rörelser i lufthavet, vindar.

Skillnader i temperaturer mellan luft och det underlag som luften ström- mar över gör att luften uppsamlar, eller avger, fukt från eller till hav, skog och mark. När luften tvingas upp över berg kyls den, när den sjunker värms den. Nederbörd bildas när luften kyls av så mycket att vattenångan kondenserar till vattendroppar och iskristaller. Det ger moln, regn, snö och hagel.

Olika former av nederbörd och kombinationer av variationer i temperatur skapar förutsättningar för liv. Temperaturen reglerar också biologiska och kemiska processer. Det gör att olika djur, växter och svampar hittar nischer för överlevnad i olika miljöer. Miljöerna de skapar påverkar också temperatur och fuktighet – systemet är återkopplat.

Temperaturen påverkar människors vardag och i vissa fall möjlighet till överlevnad. På forskningsstationen Vostok i Antarktis, 130 mil från Sydpolen, har man uppmätt den hittills lägsta noterade temperaturen på jorden, minus 89,2 grader. Den varmaste platsen är Death Valley i södra Kalifornien där man uppmätt 56,7 grader. Båda platserna är extremt torra.

Att luften blir varm när solen skiner upplever vi som självklart. Men det mesta av solens energi tar sig rätt igenom atmosfären och träffar mark, hav, hus, träd eller vad det nu är som står i vägen. Vilken temperatur marken får beror i princip på vilken färg den har – ju mörkare, desto varmare blir ytan. Den varma marken eller ytan strålar i sin tur ut värme och det är den värmen som ger luften dess temperatur. Detta genom att växthusgaserna i luften absorberar den värme som föremål strålar ut.

Starkt förknippad med temperatur är fuktighet. Är det varmt kan luften hålla mycket vattenånga. När det är riktigt kallt finns det nästan inget vatten alls i luften. Ju varmare, desto intensivare kan regnen vara. Vid intensivt snöfall är temperaturen alltid nära noll grader. När det är riktigt kallt snöar de inte.